Jak działa Zdalny Monitoring Wizyjny?

Zdalny Monitoring Wizyjny daje możliwość obserwacji chronionego obiektu na odległość. Obiekt monitorowany wyposażony jest w system CCTV, z którego sygnał wizyjny przekazywany jest za pomocą sieci Internet do Centrum Monitorowania Wizyjnego JUSTUS.

Operator analizuje przesłany obraz oraz reaguje na wystąpienie wszelkich zauważonych nieprawidłowości na obiekcie takich jak np.:

- próby zniszczenia lub zagrabienia mienia,
- nieautoryzowane wejście na chroniony obiekt itp.

W takiej sytuacji operator wysyła Patrol Interwencyjny w celu skontrolowania chronionego obiektu lub przeprowadzenia interwencji.

Przykładowe zabezpieczenie obiektu systemem CCTV

Podczas korzystania z usługi Zdalnego Monitoringu Wizyjnego JUSTUS najważniejsze jest przede wszystkim zabezpieczenie bliskiego otoczenia chronionego obiektu i zapobieganie aktom wandalizmu.

Ze względu na zmienne warunki oświetlenia i konieczną obserwację także wieczorem i w nocy (przy oświetleniu sztucznym lub w podczerwieni) polecamy stosowanie kamer typu dzień/noc o dużej czułości.

Optymalne rozmieszczenie kamer to takie kiedy w polu widzenia KAMERY 1 znajduje się kolejna KAMERA 2. Tego typu rozmieszczenie powoduje szczelne zamknięcie obwodu chronionego obiektu i tym samym minimalizuje możliwość przedostania się niezauważonych osób na chroniony obiekt.
Przykładowe rozmieszczenie kamer na chronionym obiekcie umożliwiające skuteczną obserwację terenu
oraz wczesne wykrycie intruza.
Grafika ukazuje zabezpieczenie obwodu obiektu oraz najbardziej newralgicznych miejsc. Optymalne rozmieszczenie kamer oraz wykorzystanie funkcji inteligentnej detekcji, ruchu ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom ochrony.    JUSTUS 2021
    wykonanie domenafirmy.pl